Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 và những năm tiếp theo

(14:55 | 20/09/2023)

     Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như Chỉ số DTI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 08-6-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm phấn đấu Chỉ số DTI năm 2023 thuộc nhóm 20 của cả nước. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 và những năm tiếp theo.

     Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ.

     Chi tiết xem tại đây.

                                                                      Danh Thị Hạnh (VP)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 222-KH-UBND.nâng cao chỉ số chuyển đổi số.pdf