TIN NỔI BẬT:
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chùa, chức sắc tiêu biểu và gia đình chính sách tại huyện Giồng Riềng nhân dịp lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam bộ, năm 2022  *  Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2022 tại huyện Châu Thành và Tân Hiệp  *  Các chùa Khmer tất bật chuẩn bị đón lễ Sene Đôn Ta  *  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng  *  Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các chùa, chức sắc tiêu biểu và gia đình chính sách tại huyện Gò Quao nhân dịp lễ Sene Đôn Ta của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2022  *  Ngày 15/9/2022 Sở Thông tin truyền thông ban hành Công văn số 969/STTTT-TTBCBC V/v đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022)  *  Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường; đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ II và khai giảng năm học 2022 – 2023  *  Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1492/UBND-KGVX về việc tiếp tục phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác  *  Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh từ ngày 01/9/2022 đến ngày 15/9/2022  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Hình thành phát triễn

  • Quá trình hình thành và phát triển Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

    (11:52 | 07/09/2015)

  • Giới thiệu chung

    (10:46 | 08/06/2015)

    Ban Dân tộc là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lí Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương, chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc có trụ sở, bộ máy tổ chức và nhân sự, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo về biên chế, tổ chức và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; song song đó chịu sự quản lí, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.