Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Hỏi đáp pháp luật về công tác dân tộc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:34 | 10/08/2015)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:34 | 13/08/2015)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo văn bản pháp luật

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:32 | 10/08/2015)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:32 | 13/08/2015)

Hết hạn lấy ý kiến