Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

(09:49 | 13/09/2023)

    Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2023. Theo đó:

 

    Đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề gồm: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được cấp thẻ học nghề còn trong thời gian sử dụng theo quy định.

 

    Yêu cầu về tiêu chuẩn được hỗ trợ đào tạo nghề: các đối tượng thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: (1) Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; (2) Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

 

    Nội dung, chính sách hỗ trợ, gồm: Đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và sơ cấp.

 

    Số lượng học viên: Tổng số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đăng ký học nghề năm 2023: 1.232 học viên, trong đó số học viên đăng ký học nghề năm 2022 chuyển sang: 401 học viên; Số học viên đăng ký học nghề năm 2023: 828 học viên.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

 

                                                                   Tin: An Lành (KHTH&CSDT)