Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

(16:36 | 17/11/2021)

Thực hiện Công văn số 38-CV/BTGĐUK ngày 11-11-2021 của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang về việc tuyên truyền Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về những nội dung cơ bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch Covid-19; cổ vũ động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch; hệ thống tổ chức, các hoạt động, phong trào “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet. Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng, tham gia Cuộc thi theo yêu cầu của Ban Truyên giáo Đảng ủy Khối.

Thời gian, hình thức thi và giải thưởng cuộc thi theo thể lệ:

1. Thể lệ, cách thức tham gia: Truy cập vào website https://vcnet.vn/contestcovid

2. Thời gian: từ ngày 13-10-2021 đến ngày 26-01-2022.

3. Tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi trắc nghiệm tại Cuộc thi: Truy cập vào website https://dangcongsan.vn

Danh Thị Hạnh (Văn phòng)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 04-CVCB.Cong van ve huong ung Cuoc thi Chung tay ve phong chong Covid-19.pdf