Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Cộng đồng

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 2046/UBND-KGVX ngày 01 tháng 11 năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:18 | 04/11/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, cả nước nói chung và, tỉnh Kiên Giang nói riêng đã chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới.

 

Trước tình hình đó, tiềm ẩn nguy cơ dễ dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nếu chúng ta lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đặc biệt là gần đây dịch bệnh ở tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh, thành phố có chiều hướng tăng trở lại và đã xuất hiện một số ca nhiễm có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước.

 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tránh tình trạng lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 2046/UBND-KGVX ngày 01 tháng 11 năm 2021 về thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trong công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, theo đó đề nghị Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan Đảng, đoàn thể, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt cho tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý phát huy tinh thần gương mẫu, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch: chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan và ngược lại, hạn chế đi đến các nơi công cộng như chợ, siêu thị, cơ sở dịch vụ ăn, uống,... đồng thời, vận động lãnh đạo người thân trong gia đình hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết, không tập trung đông người để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

 

                                                                             Danh Thị Hạnh (Văn phòng)

Chi tiết văn bản, xem tại đây:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2046-UBND-KGVX.Vv thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 (6).pdf