Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 33/2015/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2)
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/08/2015
Ngày có hiệu lực 10/08/2015 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Download 33.2015.QĐ.TTg.doc