Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
(09:23 | 17/08/2021)

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường là ngày 01/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất ngày 23/8/2021; ngày thực học: 06/9/2021; ngày khai giảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tất cả các đơn vị, trường học phối hợp với hệ thống chính trị địa phương tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 05/9/2021. Tuy nhiên, các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các ngày từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021.

Thời gian học kỳ I: Ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/01/2022, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, còn lại một tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác. Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/01/2022, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác. Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/01/2022, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 18 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022) dùng để dạy bù (nếu có). Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến ngày 31/12/2021, tổng cộng là 17 tuần; trong đó 16 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021) dùng để dạy bù (nếu có).

Thời gian học kỳ II: Ngành học mầm non bắt đầu từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/5/2022, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán. Cấp tiểu học bắt đầu từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/5/2022, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán. Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/5/2022, tổng cộng là 18 tuần; trong đó có 17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán. Giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 03/01/2022 đến ngày 14/5/2022, tổng cộng là 19 tuần; trong đó có 16 tuần thực học, 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán và 02 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

Thời gian nghỉ tết Nguyên đán, tết Chôl Chnăm Thmây và các ngày lễ khác

Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau. Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Chôl Chnăm Thmây 01 ngày. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để cho học sinh được nghỉ học; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về những quy định khác:

Ngày kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022; ngày kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2022; ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Thi học sinh giỏi THCS và THPT vòng tỉnh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 THPT dự thi cấp quốc gia và thi Khoa học – Kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh theo hướng dẫn riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học – Kỹ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2022. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị. Các đơn vị, trường học sử dụng tuần lễ dự phòng để thực hiện các hoạt động giáo dục khác; không được tổ chức cho học sinh học bù trước hoặc sau khi nghỉ lễ, tết.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2021-2022 phù hợp với thực tế địa phương. Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha, mẹ học sinh biết để chuẩn bị cho con em trong năm học mới. Hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch năm học phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                                         Danh Thị Hạnh