Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19
(14:50 | 16/07/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Thông báo số 320/TB-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2021 thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ban Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 017/TB-HĐKSSYN chỉ đạo, hướng dẫn Hội viên là các vị Trụ trì, Phó Trụ trì, đại diện các Chùa, Sư sãi, các vị Achar, Nhôm Wat, Ban Quản trị và Phật tử thuộc hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer ở trong toàn tỉnh Kiên Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Ban Thường trực Hội chỉ đạo từ 00 giờ ngày 14/7/2021, các chùa và tại nhà Phật tử trong các phum sóc tạm ngưng tổ chức các lễ hội tập trung đông người từ 10 người trở lên như: Lễ khánh thành các công trình khác và lễ kiết giới Sima ngôi Chánh điện, lễ khởi công xây dựng các công trình, các khóa tu tập, thuyết pháp, giảng đạo vào các ngày rằm và ngày 30 hàng tháng cho đến hết ngày 30/7/2021.

Đối với lễ Nhập hạ (An cư Kiết hạ) diễn ra vào ngày 24 đến ngày 25/7/2021 sắp tới, các chùa không tập trung đông người về làm lễ như hàng năm, mà cử Achar hay Ban Quản trị đại diện (từ 1 đến 5 người) đến chùa để làm lễ dâng đèn cày, y tắm mưa, nhu yếu phẩm và thỉnh Sư Nhập hạ. Trụ trì và Phó trụ trì chùa cử đại diện tiếp nhận lễ vật và thực hiện nghi thức Nhập hạ đúng theo truyền thống hệ phái; đối với chùa có đông Sư sãi phải chia thành nhiều nhóm nhỏ (không quá 10 người, tất cả mọi người phải thực hiện thông điệp 5K theo Hướng dẫn của Bộ Y tế). Phân bố thời gian và nơi thọ thực cho hợp lý, miễn tập trung tụng niệm như thường lệ, không phân công các Sư đi tụng kinh cầu an, cầu siêu, thuyết pháp, không đánh trống, phát loa phóng thanh gây hoan mang trong Sư sãi và Phật tử.

Nếu phát hiện người từ vùng dịch trở về phải thông báo cho chính quyền địa phương để thực hiện việc khai báo y tế để được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe như đo thanh nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn và nước súc miệng, tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho Sư sãi và Phật tử bổn tự, thực hiện ăn chín uống sôi hợp vệ sinh và thường xuyên rửa tay đúng cách theo sự khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sư sãi và Phật tử hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer nghiêm túc chấp hành tốt theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19 và Thông báo số 320/TB-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Coid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh, Phó Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước các huyện, thành phố, các vị Trụ trì, Phó Trụ trì, Sư sãi, các vị AChar, Nhôm Wat, Ban Quản trị và Phật tử của các chùa có trách nhiệm thực hiện nghiêm, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, nhằm góp phần vào sự thắng lợi của chiến dịch phòng, chống Covid-19./.

                                                                                                   Tin: Danh Thị Hạnh