Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:56 | 14/07/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 2 nghìn ca mắc mỗi ngày. Trong tỉnh đã xuất hiện một số ca mắc có liên quan đến ổ dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động ứng phó hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 , bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ngày 13 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND, về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể:

Toàn tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 17 ngày, kể từ 00 giờ 00, ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021, theo nguyên tắc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời thực hiện gian giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh cụ thể từng địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thống nhất với cấp ủy quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa bàn, khu vực đang có ổ dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu toàn thể Nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đúng đầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe an toàn cho người lao động./.

T.Hoa (Văn phòng)