Thông báo: Về việc yêu cầu người dân đến tỉnh Kiên Giang phải có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19
(15:42 | 09/07/2021)