Thành phố Rạch Giá kéo dài thời gian tạm dừng một số hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, thành phố Rạch Giá để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(08:12 | 01/07/2021)

         Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá ban hành Thông báo số 220/TB-UBND Về việc kéo dài thời gian tạm dừng một số hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn thành phố Rạch Giá để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá nhận định trong thời gian tới tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến rất phức tạp, cần thực hiện biện pháp kéo dài thời gian tạm dừng một số hoạt động dịch vụ, kinh doanh như sau: “Các quán bia, kinh doanh đồ uống, nhà hàng ăn, uống….” trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong 5 ngày, kể từ ngày 29/6/2021 đến hết ngày 03/7/2021, đảm bảo cho công tác kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Thông báo này đã được gửi đến các cơ sở hoạt động dịch vụ kinh doanh và người dân thực hiện.