Hội nghị công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số
(07:55 | 26/10/2020)

Sáng ngày 23/10/2020, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nằm 2019 và sơ kết công tác dân tộc quý III và đề ra chương trình công tác quý IV năm 2020. Chủ trì Hội nghị có ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban; tham dự Hội nghị có ông Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa Phương III - Ủy ban Dân tộc cùng đại diện một số sở, ngành cùng lãnh đạo các phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố; phóng viên Báo Kiên Giang, Đài PT-TH Kiên Giang đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Ban Tổ chức Hội nghị trình bày một số nội dung: Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nằm 2019, dự thảo Báo cáo công tác dân tộc quý III và Chương trình công tác quý IV năm 2020. Theo đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung theo chương trình Hội nghị, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện trong quý IV năm 2020; đồng thời, thông qua Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

 

Trong quý III năm 2020, Ban Dân tộc đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, lễ Sene Đôn ta cho đồng bào dân tộc Khmer năm 2020 được tổ chức trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo với tình hình phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, cũng như các chương trình, chính sách dân tộc do Ban Dân tộc phụ trách, quản lý đã có sự chuyển biến tích cực để đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc và giải ngân nguồn vốn được giao theo các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc đã ghi nhận những kết quả thực hiện được trong thời gian qua, cũng như những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác quý IV năm 2020, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tiếp thu và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vùng dân tộc thiểu số, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách; trọng tâm phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đạt theo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; tổ chức đưa đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang tham dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại thủ đô Hà Nội./.