Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giài quyết của Ban Dân tộc/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(22:15 | 04/08/2020)