(Audio) Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Bằng tiếng Khmer)
(13:57 | 21/04/2016)

 

BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ NGHE:

soundcloud.com/ban-d-n-t-c-t-nh-ki-n-giang/tuyen-truyen