Thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc Phật giáo Nam tông nhân dịp Lễ Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer
(08:50 | 30/11/2023)

Ngày 25/11/2023, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc, cao tăng Phật giáo Nam tông nhân dịp Lễ Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer. Đoàn do Thượng tá Lý Văn Dũng, Phó Trưởng phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các vị chức sắc, cao tăng tại các huyện Gò Quao, Hòn Đất.

                                            Thăm hỏi, chúc mừng lễ Ok-om-bok đến Thượng tọa Danh Phản – Trụ trì chùa Sóc Xoài, Hòn Đất.

                                           Thăm hỏi, chúc mừng lễ Ok-om-bok đến Hòa thượng Danh Đổng – Trụ trì chùa Cà Nhung, Gò Quao.

                                     

                                     Thăm hỏi, chúc mừng lễ Ok-om-bok đến Hòa thượng Lý Long Công Danh – Trụ trì chùa Thủy Liễu, Gò Quao.

Tại buổi gặp mặt, ông Lý Văn Dũng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ niềm vui đón mừng Lễ Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer và thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc, tình hình an ninh, trật tự của tỉnh nhà từ đầu năm 2023 đến nay; đồng thời, thông qua các vị chức sắc tuyên truyền đến bà con Phật tử đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại kết toàn dân tộc trong những ngày Lễ, nhất là tuyên truyền cho đồng bào Khmer về tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer lần thứ XV năm 2023 tại huyện Gò Quao.

Qua đó, các vị chức sắc, cao tăng trong Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Kiên Giang bày tỏ niềm vui và phấn khởi trước sự quan tâm của Công an tỉnh. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền, vận động bà con Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn cùng chung tay phát triển kinh tế địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chí Linh (Phòng An ninh nội địa)