Quy định mới về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(10:09 | 27/06/2023)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xem chi tiết Nghị định số 38/2023/NĐ-CP đính kèm tại đây!

Cao Hoàng (Phòng KHTH&CSDT)