Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:28 | 16/05/2023)

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công bố Danh mục và Quy trình nội bộ của 02 bộ Thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh: (1) Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (2) Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Nội dung cụ thể của từng Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định đính kèm.

 Xem chi tiết văn bản tại đây./.

T.Hoa (Văn phòng)