THƯ CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CHỈ HUY CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
(09:45 | 27/03/2023)

      Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2023 (nhằm ngày 24, 25 và 26 tháng 02 âm lịch). Nhân dịp này, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang đã gửi Thư chúc Tết đến đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh.

(Đại biểu dự hợp mặt Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019)

Nội dung thư chúc Tết cụ thể như sau:

      Nhân dịp Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kiên Giang thân ái gửi đến các vị chư Tăng, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

       Năm 2022, tình hình trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh nên đạt được kết quả tích cực trên các mặt, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao, đạt 7,7%, quy mô kinh tế của tỉnh vươn lên đứng thứ hai trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm thực hiện tốt.

       Năm 2023, là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và nguồn lực sẽ được triển khai, đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc ngày càng phát triển.

       Đón Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh mong rằng các vị chư Tăng, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết vui tươi, đầy ý nghĩa, phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp, khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản bác với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

       Mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, chúc các vị sư, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

       Mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, chúc năm mới, thắng lợi mới!

Hồng Linh (Phòng KHTH&CSDT)