Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS” năm 2022, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh
(10:12 | 26/04/2022)

       Thực hiện Quyết định 245/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng Dân tộc thiểu số” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

       Ngày 23 tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Kiên giang do ông Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm chủ trì phối hợp với Ban Giám hiệu trường Dân Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Kiên Giang, tổ chức Hội nghị tập huấn, thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng Dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Năm 2022, do bà Nguyễn Hồng Xứng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang làm báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới.

 

Toàn cảnh học sinh tham dự Hội nghị tập huấn

       Qua Hội nghị, đã góp phần cho cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường nâng lên nhận thức về giới và ý thức pháp luật về bình đẳng giới, chuyển đổi hành vi trong giao tiếp, ứng xử, nhận thức được vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

Bà Nguyễn Hồng Xứng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới

 

Danh Phố (PCSDT)