TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các đơn vị trực Ban

(20:25 | 19/02/2021)

Sáng ngày 19-02-2021, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các đơn vị trực Ban.

 Tham dự Hội nghị có đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT cơ quan và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thông qua nội dung thi đua và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021, thể hiện cam kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra. 

 

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụ thể, các đơn vị thuộc Khối thi đua phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 để tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra; thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng đơn vị vững mạnh; xây dựng và triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm và mô hình hay về thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng; tổ chức triển khai các phong trào thi đua do tỉnh phát động và phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

 Hội nghị cũng đã thống nhất giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua năm 2021 cho Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang.