Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(09:26 | 18/01/2021)

Chiều ngày 14/01/2021 (thứ năm), tại hội trường Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc; đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, chủ trì Hội nghị; các đồng chí là lãnh đạo Ban Dân tộc, các sở, ban ngành tỉnh và Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và công chức các phòng trực thuộc Ban Dân tộc; phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với công tác phòng chống dịch, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhằm phát triển sản xuất ổn định đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời; công tác giảm nghèo được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,69% năm 2019 xuống còn 1,91% năm 2020 (giảm 0,78% so với năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 4,7% năm 2019 xuống còn 3,4% năm 2020 (giảm 1,3% so với năm 2019); công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; công tác giáo dục giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được giữ vững, ổn định,.... Đồng bào các dân tộc an tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt trong năm, Ban Dân tộc đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là trong các dịp lễ, tết của đồng bào; tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại địa phương. Đồng thời, phối hợp tốt với các sở ngành, địa phương trong việc nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của dân tộc trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu thông tin thêm một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc tại địa phương, những mặt tồn tại, hạn chế và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2021.

Đồng chí Danh Phúc, TUV, Trưởng ban Ban Dân tộc trao Bằng khen cho Đội thi “Tiềm hiểu chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững”

Tại Hội nghị đ/c Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho Đội thi “Tiềm hiểu chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững” đã có thành tích đột xuất, xuất sắc tại Hội thi tiềm hiểu chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững vùng DTTS khu vực Nam Bộ năm 2020.

 

Đồng chí Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân tộc đã làm được trong năm 2020; nhất là trong việc tham mưu thực hiện công tác giảm nghèo. Ngoài ra, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương cần quan tâm phối hợp chặt chẻ với Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; các huyện, thành phố quan tâm chú trọng đến việc thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ theo đúng quy định đối với những huyện có đủ điều kiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Danh Phúc, TUV, Trưởng ban Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc của các Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, sự chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp trong năm 2020. Thống nhất với các ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị. Ngoài ra, đồng chí đề nghị UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương; phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương, nhất là tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 21/10/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, những vấn đề nổi cộm để có giải pháp tham mưu chỉ đạo công tác dân tộc đạt hiệu quả./.

T.Hoa (Văn phòng)