Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

(10:21 | 31/08/2020)

Chiều ngày 28/8, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ  V (2020 – 2025) khai mạc. Về dự cấp Trung ương có đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng Ban thi đua, Khen thưởng Trung ương, cấp tỉnh có Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. Trong 5 năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện 04 phong trào thi đua do thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau “, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển “, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” đạt kết quả như sau: toàn tỉnh có 79/117 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm 67,52%, vượt 12,82% so với kế hoạch, có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tính đến năm 2020, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 185.145 lao động, bằng 105,79% kế hoạch. Từ 2016 đến nay đã xây dựng mới 7.487 căn nhà cho người nghèo, sửa chữa 744 căn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,62%/năm; từ năm 2016-2020, đã thu hút 207 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 134.114,29 tỷ đồng; thi đua thực hiện văn hoá công sở đã có sự tác động rõ nét thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời phát huy tốt vai trò của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, sự nổ lực của cách ngành, các cấp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập được tổ chức đã từng bước lan toả trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm. Trong 5 năm qua từ các phong trào thi đua yêu nước các cấp các ngành, các cấp đã biểu dương khen thưởng kịp thời cho 20.926 tập thể, cá nhân, đồng thời đề nghị Trung ương khen cấp Nhà nước cho 1.578 tập thể, cá nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quán triệt Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ chính trị đối với một số cấp ủy, chính quyền chưa được thường xuyên, phong trào thi đua ở một số địa phương, ngành, lĩnh vực, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa toàn diện, thiếu chiều sâu, chưa thu hút nhiều lực lượng tham gia. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có nơi, thiếu thuyết phục.

Mục tiêu giai đoạn 2020-2025, huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thương mại và công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững; tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển văn hoá-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Xây dựng Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đạt trình độ phát triển khá trong cả nước.

Tại Đại hội đã trao tặng nhiều cờ thi đua của Chính phủ, của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020 và thông báo danh sách đại biểu tỉnh Kiên Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

                                                                                                                          Tin: Phúc Nguyên