Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về công tác dân tộc tỉnh Kiên Giang

(22:14 | 28/07/2020)

Sáng ngày  28/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - đời sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh ổn định, có bước nâng lên; việc hỗ trợ cho các hộ nghèo là người dân tộc được quan tâm, nhất là trong dịp Tết cổ truyển Chôl Chnăm Thmây và Tết Nguyên đán dù gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Các chính sách dân tộc được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện khá tốt; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc ổn định, công tác giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước cũng như địa phương cho vùng dân tộc quan tâm, đầu tư để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực con người; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có mặt chuyển biến tích cực… Từ đó, đồng bào an tâm lao động sản xuất, tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

 

Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020

Cũng trong Hội nghị, Ông Danh Phú, Trưởng Ban Dân tộc cũng triển khai các Chương trình, dự án, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền địa phương triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số để tình hình kinh tế đời sống của đồng bào tiếp tục được nâng lên, ổn định hơn./.

                                                                                                                                                    Tin: Danh Chi