Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2020 - 2025)

(14:54 | 30/06/2020)

Sáng ngày 26/6/2020, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2020 - 2025). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT cơ quan; đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch CĐCS cơ quan cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tham dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020); biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác của cơ quan. Qua đó, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra đối với Ban. Đồng thời, tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

 

 

Đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến

Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang lần thứ III (2020-2025)

Thay mặc Hội nghị, đ/c Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ban ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong chặng đường tới.

Để kịp thời biu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao giai đoạn 2015-2020. Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trưởng Ban Dân tộc đã quyết định tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân:

 

Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc trao Giấy khen cho các cá nhân

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT cơ quan đề nghị các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và những thành tích đạt được, xứng đáng là những người tiêu biểu, ưu tú trong cộng đồng, thôi thúc, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.