Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III (2019-2024)

(15:31 | 05/07/2019)

 

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kiên Lương lần thứ III (2019-2024); Đến dự Đại hội có đồng chí Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc.

777662738452600c3943.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Minh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, đã thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội;

99a6d3a23583d1dd8892.jpg 

Đồng chí Đặng Minh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội

 

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu DTTS lần thứ II, huyện Kiên Lương, trong 5 năm qua, qua quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện khá tốt các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và ngân sách của địa phương vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế và các vấn đề văn hóa, xã hội luôn được quan tâm; Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tốt hơn.

       Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố, đội ngũ cán bộ là người dân tộc Khmer, Hoa được quy hoạch, đào tạo ngày càng tăng về số lượng cả về chất lượng. Công tác vận động quần chúng luôn được quan tâm, chú trọng tập hợp được quần chúng là người Khmer, Hoa là đoàn, hội viên của tổ chức đoàn thể; phần đông chức sắc, chức việc là dân tộc thiểu số đều tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới được đồng bào quan tâm nhiều hơn. 

     Phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số toàn diện, nhanh, bền vững; rút ngắn khoản cách phát triển giữa các dân tộc; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc; đảm bảo ổn định an ninh- quốc phòng. 

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong đồng bào các DTTS huyện nhà từ nay đến năm 2024, các cấp, các ngành, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đồng bào các dân tộc cần ra sức, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tinh thần “Dân chủ, bình đẳng, đoàn kết, đổi mới cùng phát triển”.

 39bad1b33792d3cc8a83.jpg

Đồng chí Hàng Kim Nguyên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Kiên Lương, Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024

 

Nhằm mục đích Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của huyện Kiên Lương.

3eaf07a9e18805d65c99.jpg 

Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc, phát biểu chia sẽ tại Đại hội đãi biểu các DTTS huyện Kiên Lương 

Tại Đại hội đồng chí Tăng Thúy Hằng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, phát biểu chỉ đạo. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong 05 năm tới 2019 - 2024 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra.

 0a90f69f10bef4e0adaf.jpg

Đại hội đã bầu được 13 đồng chí là đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.