Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ III (2019-2024)

(15:13 | 03/07/2019)

 

         Sáng ngày 02/7/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ III (2019-2024); Đến dự Đại hội có đồng chí Danh Vuông, Phó Trưởng Ban Dân tộc và các đồng chí là lãnh đạo huyện Gò Quao, cùng 110 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 45 ngàn đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện.

 2343db48d450300e6941.jpg

Toàn cảnh Đại hội

          Huyện Gò Quao có 6 dân tộc sinh sống bao gồm: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, Tày, Mường. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện sống xen kẽ với nhau, có truyền thống đoàn kết từ lâu đời, trong đấu tranh chống giặc ngoại xăm cũng như trong xây dựng đất nước.

          Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết các dân tộc được các ngành, các cấp quan tâm, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được ưu tiên phát triển về kinh tế - xã hội, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững an ninh - trật tự an toàn xã hội; chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực. Từ đó đồng bào các dân tộc thiểu số luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết với cộng đồng các dân tộc góp sức người, sức của vào sự nghiệp phát triển chung của huyện nhà.

 ce96c398cc8028de7191.jpg

          Nhằm mục đích iếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho huyện Gò Quao. 

 1d14a019af014b5f1210.jpg

          Cũng tại Đại hội lần này, Ban Chỉ đạo Đại hội cũng đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ nay cho đến năm 2024; Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và đồng bào các dân tộc anh em hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng với chủ đề Đại hội là: “Dân chủ, bình đẳng, đoàn kết, đổi mới cùng phát triển”

          Đại hội đã bầu được 20 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.