Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ III (2019-2024)

(12:39 | 03/07/2019)

 

Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ III (2019-2024); Đến dự Đại hội có đồng chí Danh Tha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang. Đại hội có sự tham dự các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cùng 127 đại biểu đại diện cho trên 6.003 đồng bào DTTS thuộc 05 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

 

 61b00be4b5fd51a308ec.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đã thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội;

 

b00d0064be7d5a23036c.jpg

Đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội

 

Từ sau Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hòn Đất lần thứ II (2014-2019), toàn Đảng bộ huyện Hòn Đất đã tập trung huy động các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và địa phương đã đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện giảm nghèo, nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và các chính sách an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc; hệ thống chính trị vùng có đông đồng bào DTTS từng bước được củng cố kiện toàn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định; khối đại đoàn kết tiếp tục được giữ vững và phát huy. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, các hoạt động lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và được duy trì.  Từ đó đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh đã góp phần tạo được sự đồng thuận cao, củng cố thêm lòng tin của đồng bào các DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Qua đó đồng bào an tâm hơn và tập trung cho việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh để cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện nhà..

Tại Đại hội, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của huyện Hòn Đất. Qua đó, ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số.

 5f56ef3e5127b579ec36.jpg

Đ/c Danh Tha, tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân

          Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư với nhiều nội dung quan trọng, trong đó thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện. Đại hội đã bầu được 14 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.

                                                                                                                Tin: Tuyết Xuân