Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Rạch Giá lần thứ III (2019-2024)

(14:50 | 02/07/2019)

 

      Sáng hôm nay ngày 02/7/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Rạch Giá đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Rạch Giá lần thứ III (2019-2024); Đến dự Đại hội có đồng chí Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc và các đồng chí là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, cùng 90 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 30 ngàn đồng bào các dân tộc trên toàn thành phố.

 

 7ee741aff6b212ec4ba3.jpg

 26cabdf20befefb1b6fe.jpg

Toàn cảnh Đại hội

      Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Rạch Giá đã thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội;

 

 b081cd8f419ca5c2fc8d.jpg

      Thành phố Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đồng bào các dân tộc thiểu số có 6.375 hộ, với 30.877 khẩu; trong đó dân tộc Khmer chiếm 8,02%, người Hoa chiếm 4,37%, các dân tộc khác chiếm 0,18%. Các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố sinh sống hòa hợp, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, có sự giao lưu và giao thoa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội.

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết các dân tộc trong suốt những năm qua luôn được đặc biệt quan tâm; nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh, trật tự được giữ vững; chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, chính sách đoàn kết dân tộc được phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc được duy trì và phát triển... Từ đó đồng bào dân tộc luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

 3d6b272d9030746e2d21.jpg

      Nhằm mục đích tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho thành phố Rạch Giá.

cc272fbb99a67df824b7.jpg 

Đ/c Danh Phúc, tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân

      Cũng tại Đại hội lần này, Ban Chỉ đạo Đại hội cũng đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân tộc, chính sách dân tộc từ nay cho đến năm 2024; Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và đồng bào các dân tộc anh em hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng với chủ đề Đại hội là: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hợp tác và phát triển”

 3251db0f6c12884cd103.jpg

      Đại hội đã bầu được 15 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.

                                                                                                                                                                                           Tin: Danh Chi