Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Giang Thành lần thứ III (2019-2024)

(09:30 | 20/06/2019)

 

       Sáng ngày 19/6/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Giang Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Giang Thành lần thứ III (2019-2024);  Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.

 97f81cebc28e26d07f9f.jpg

Toàn cảnh Đại hội

      Tại Đại hội, đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, đã thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội;

 

b2164e109075742b2d64.jpg

Đồng chí Tạ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Giang Thành, tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội

 

      Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và liên tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai; các hoạt động lễ hội truyền thống được duy trì. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao, củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đồng bào an tâm và tập trung cho việc đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh để cải thiện cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện Giang Thành.

        Nhằm mục đích Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, Trưởng Ban Dân tộc đã Quyết định tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của huyện Giang Thành.

cf4f7643a8264c781537.jpg 

Đ/c Danh Phúc, tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân

         Tại Đại hội đồng chí Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt trong 05 năm tới 2019 - 2024 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra.

 1db4b8b966dc8282dbcd.jpg

Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh

          Đại hội đã bầu được 12 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III năm 2019./.