Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(22:03 | 27/02/2019)

 

         Chiều ngày 26 tháng 02 năm 2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 26 tháng 02 năm 2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Năng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang. Tham dự Đại hội có đồng chí Danh Phúc, Trưởng Ban Dân tộc và đ/c Danh Vuông, Bí thư chi bộ và 19 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ sở Ban Dân tộc.

 

 

 e8e6bbb4bda55ffb06b4.jpg

 

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc

Lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

        Tại Đại hội, đồng chí Phù Thọ Kiên, Phó Chủ tịch CĐCS khóa IX, đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024;

        Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được chú trọng; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Tại Đại hội, các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao đã có nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, bổ sung hoàn thiện mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó chủ yếu là công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Nữ công; công tác phối hợp với các tổ chức, để nâng cao hiệu qua hoạt động của CĐCS.

 

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Năng, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang, đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn cơ sở cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành CĐCS khóa X đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây CĐCS Ban Dân tộc phát triển bền vững.

 

5fc19eb698a77af923b6.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

       Đại hội đã bầu 04 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Đ/c Danh Tha, Đ/c Danh Thị Hạnh, Đ/c Thị Hoa, và Đ/c Thị Tuyết Xuân.

 

0ec6ee57e8460a185357.jpg

BCH Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc  tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

       Đại hội đã bầu đồng chí Danh Tha là đại biểu chính thức đại diện cho Công đoàn cơ sở dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.