Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2018

(15:51 | 28/01/2019)

 

       Ngày 25/01/2019 Ban Dân tộc Kiên Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018. Chủ tọa Hội nghị có các đồng chí: Danh Hoàng Duyên, Chủ tịch CĐCS; ông Danh Tha, Phó Trưởng ban và 18/18 cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tham dự.


       Hội nghị đã thông qua: báo cáo tình hình và kết quả hoạt động cơ quan Ban Dân tộc năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;  Quy chế chi tiêu nội bộ; tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Thông qua ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐCS; Phát động Đăng ký thi đua năm 2019; Kế hoạch thi đua khen thưởng và dự toán kinh phí năm 2019; Nghị quyết Hội nghị.

 

 33de2011d8b53beb62a4.jpg

 Đồng chí Danh Hoàng Duyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phát biểu khai mạc Hội nghị 

 

95c7db1423b0c0ee99a1.jpg 

e6a3ebdf107bf325aa6a.jpg

Trao giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia phát biểu góp ý của công chức và cùng nhau thảo luận, bàn bạc làm rõ thêm các ý kiến góp ý của cán bộ, công chức.

  

3ac5114949e9aab7f3f8.jpg

Tập thể cán bộ công chức, người lao động của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tọa Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân tộc khẳng định trong năm 2018, tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể CBCC cơ quan Ban Dân tộc đã thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng chỉ đạo trong năm 2019 tuy có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn vì vậy tất cả CBCC cần cố gắn, tích cực hơn nữa để hoàn nhiệm nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đồng thời cần có các giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, phát huy tính tích cực sáng tạo nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất. 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị chủ yếu năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết./.