Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thăm, chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang, năm 2023

(11:41 | 08/10/2023)

    Lễ Sene Đôn Ta là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, năm 2023, cuộc lễ sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14 và 15/10/2023.

 

    Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, quan tâm chăm lo cho đồng bào đón mừng các ngày Lễ theo truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về tổ chức các đoàn của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang thăm, chúc mừng Lễ Sene Đôn Ta của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang, năm 2023.

 

    Theo đó, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tổ chức 11 Đoàn đi thăm, chúc mừng các chùa và các vị chức sắc tiêu biểu Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng tiêu biểu là đồng bào dân tộc Khmer ở các huyện, thành phố: Gò Quao, Kiên Lương, Rạch Giá, Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Hà Tiên và Giang Thành.

 

    Thời gian thăm, chúc mừng từ ngày 06/10/2023 đến ngày 13/10/2023.

 

    Xem chi tiết văn bản tại đây./.

                                                   Tin: An Lành (KHTH&CSDT)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 232-KH-UBND.signed.pdf