Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023

(14:58 | 20/09/2023)

     Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang.

     Nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

     Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023. Theo Kế hoạch, chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 – Năm dữ liệu số quốc gia: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”

     Để thực hiện tốt Kế hoạch, đảm bảo đạt được mục đích đặt ra, các hoạt động hưởng ứng, các hình thức thông tin, truyền thông cần phải linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Ngày Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và tiết kiệm.

     Chi tiết xem tại đây./.

                                                                 Danh Thị Hạnh (VP)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 220-KH-UBND.Ngày chuyển đổi số quốc gia.pdf