Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1492/UBND-KGVX về việc tiếp tục phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác

(08:56 | 05/09/2022)

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch khác.

Chỉ đạo tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy. Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Theo dõi sát diễn biến tình hình các dịch bệnh, kịp thời ban hành kế hoạch ứng phó, phương án phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả tốt nhất; cập nhật đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn và triển khai thực hiện bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch. Chú trọng truyền thông những thành tựu, kết quả đã đạt được của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, đồng thời biểu dương, lan tỏa các điển hình người tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức.

Tăng cường kiểm tra, đốn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ, an toàn tiêm chủng và đúng đối tượng, tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết theo đúng quy trình xử lý y tế (phun hóa chất chủ động, dập dịch diện rộng) tại các địa phương nguy cơ bùng phát dịch.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo sinh kế, công ăn việc làm, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đảm bảo tài chính, hậu cần phòng, chống dịch; thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí./.

                                                                 

                                                                 Danh Thị Hạnh (VP)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1492-UBND-KGVX.Vv tiếp tục phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.pdf