Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

Cập nhật danh bạ điện thoại cán bộ, công chức Ban Dân tộc 2018

(14:32 | 12/07/2018)

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BAN DÂN TỘC TỈNH KIÊN GIANG

NĂM 2018

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I. Lãnh đạo Ban

1

Danh Ngọc Hùng

Trưởng Ban

0913.885267

02973.814571

 

dnhung.bdt@kiengiang.gov.vn

2

Danh Vuông

Phó Ban

0917.389217

02973.812105

dvuong.bdt@kiengiang.gov.vn

3

Danh Hoàng Duyên

Phó Ban

0989.755934

02973.814572

dhduyen.bdt@kiengiang.gov.vn

4

Danh Tha

Phó Ban

0912.855191

02973.812787

dtha.bdt@kiengiang.gov.vn

II. Văn Phòng -  02973.811905; Fax: 02973.813142

5

Phù Thọ Kiên

Chánh Văn Phòng

0918.640160

ptkien.bdt@kiengiang.gov.vn

6

Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng

0943.592562

thoa.bdt@kiengiang.gov.vn

7

Danh Thị Hạnh

Thủ quỹ

0984.539006

dthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

8

Danh Thị Kim Ngân

Kế toán

0945.226201

dtkngan.bdt@kiengiang.gov.vn

9

Danh Sinh

Cán sự

0919.913605

dsinh.bdt@kiengiang.gov.vn

10

Lưu Sa Ry

Lái xe

0918.471930

lsry.bdt@kiengiang.gov.vn

11

Danh Thị Kim Hoa

Phục vụ

01294.273587

dtkhoa.bdt@kiengiang.gov.vn

12

Danh Tuấn Thanh

Lái xe

0965.292805

dtthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

13

Trần Văn Tiền

Bảo vệ

0943.366617

 

III. Phòng Chính sách Dân tộc - 02973.927083

14

Danh Siêng

Q. Trưởng phòng

0919.355462

dsieng.bdt@kiengiang.gov.vn

15

Danh Phố

Chuyên viên

0918.507568

dpho.bdt@kiengiang.gov.vn

16

Danh Ngọc Chi

Chuyên viên

0916.067115

dnchi.bdt@kiengiang.gov.vn

17

Thị Tuyết Xuân

Chuyên viên

0912.650870

ttxuan.bdt@kiengiang.gov.vn

IV. Phòng Thanh tra

 

18

Nguyễn Văn Kiệt

Chánh Thanh tra

0983.768725

nvkiet.bdt@kiengiang.gov.vn

19

Thị Hồng Linh

Phó Chánh Thanh tra

0986.835916

thlinh.bdt@kiengiang.gov.vn

20

Danh Pích

Thanh tra viên

0914.102115

dpich.bdt@kiengiang.gov.vn

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Danh bạ điện thoại 2018.docx