TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Danh bạ điện thoại

Xem với cỡ chữAA

CẬP NHẬT: Danh bạ điện thoại Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang năm 2017

(15:10 | 04/07/2017)

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

BAN DÂN TỘC TỈNH KIÊN GIANG

NĂM 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

I. Lãnh đạo Ban

1

Danh Ngọc Hùng

Trưởng Ban

0913.885267

02973.814571

 

dnhung.bdt@kiengiang.gov.vn

2

Danh Vuông

Phó Ban

0917.389217

02973.812105

dvuong.bdt@kiengiang.gov.vn

3

Danh Hoàng Duyên

Phó Ban

0989.755934

02973.814572

dhduyen.bdt@kiengiang.gov.vn

4

Danh Tha

Phó Ban

0912.855191

02973.812787

dtha.bdt@kiengiang.gov.vn

II. Văn Phòng -  02973.811905; Fax: 02973.813142

5

Phù Thọ Kiên

Chánh Văn Phòng

0918.640160

ptkien.bdt@kiengiang.gov.vn

6

Thị Hoa

Phó Chánh Văn phòng

0943.592562

thoa.bdt@kiengiang.gov.vn

7

Danh Thị Hạnh

Thủ quỹ

0984.539006

dthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

8

Danh Thị Kim Ngân

Kế toán

0945.226201

dtkngan.bdt@kiengiang.gov.vn

9

Danh Sinh

Cán sự

0919.913605

dsinh.bdt@kiengiang.gov.vn

10

Lưu Sa Ry

Lái xe

0918.471930

lsry.bdt@kiengiang.gov.vn

11

Danh Thị Kim Hoa

Phục vụ

01294.273587

dtkhoa.bdt@kiengiang.gov.vn

12

Danh Tuấn Thanh

Bảo vệ

0965.292805

dtthanh.bdt@kiengiang.gov.vn

13

Danh Lành

Lái xe

0917.784944

dlanh.bdt@kiengiang.gov.vn

III. Phòng Chính sách Dân tộc - 02973.927083

14

Danh Siêng

Phó Trưởng phòng

0919.355462

dsieng.bdt@kiengiang.gov.vn

15

Danh Phố

Chuyên viên

0918.507568

dpho.bdt@kiengiang.gov.vn

16

Danh Ngọc Chi

Chuyên viên

0916.067115

dnchi.bdt@kiengiang.gov.vn

17

Thị Tuyết Xuân

Chuyên viên

0912.650870

ttxuan.bdt@kiengiang.gov.vn

IV. Phòng Thanh tra

 

18

Thị Hồng Linh

Phó Chánh Thanh tra

0986.835916

thlinh.bdt@kiengiang.gov.vn

19

Danh Pích

Thanh tra viên

0914.102115

dpich.bdt@kiengiang.gov.vn