Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Góp ý dự thảo văn bản pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Lấy ý kiến góp ý kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

(15:00 | 08/11/2019)

       Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang đề nghị UBND các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đóng góp ý kiến vào Dự thảo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Kiên Giang, tổng hợp các ý kiến góp ý bằng văn bản (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Ban Quản lý dự án VILG Kiên Giang) trước ngày 25/11/2019.

 

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3811 069.

+ Email: bqlda.vilg.kg@gmail.com.