Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Lịch làm việc Ban Lãnh Đạo

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc thông báo Lịch tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Lãnh đạo Ban - Chi ủy, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan năm 2021

(16:36 | 02/12/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 57 TB-BDT.signed.pdf