Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Lịch làm việc Ban Lãnh Đạo

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh từ ngày 01/9/2022 đến ngày 15/9/2022

(14:13 | 31/08/2022)

* Ngày 01/9/2022 (Thứ năm): Nghỉ lễ

- Đ/c Danh Lắm, Phó Trưởng Ban: trực lễ.

* Ngày 02/9/2022 (Thứ sáu): Nghỉ lễ

- Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban: trực lễ.

* Ngày 03/9/2022 (Thứ bảy): Nghỉ

- Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban: dự họp mặt tại Trường DTNT tỉnh.

* Ngày 04/9/2022 (Chủ nhật): Nghỉ

- Đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban: dự Lễ Khai giảng năm học tại Trường DTNT tỉnh.

* Ngày 05/9/2022 (Thứ hai)

- Đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban: họp HĐND tỉnh (Kế hoạch chuyên đề);

- Đ/c Danh Lắm, Phó Trưởng Ban: xử lý công việc tại cơ quan;

- Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban: dự Lễ Khai giảng năm học tại Trường PT DTNT huyện Châu Thành.

* Ngày 06/9/2022 (Thứ ba)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: sáng họp chi bộ; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

* Ngày 07/9/2022 (Thứ tư)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 08/9/2022 (Thứ năm)

- Đ/c Danh Phúc, Trưởng Ban: xử lý công việc tại cơ quan;

- Đ/c Danh Lắm, Phó Trưởng Ban: sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều giảng bài lớp Dân vận tại Trường Chính trị tỉnh;

- Đ/c Danh Tha, Phó Trưởng Ban: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 09/9/2022 (Thứ sáu)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 10/9/2022 (Thứ bảy) và ngày 11/9/2022 (Chủ nhật): Nghỉ

* Ngày 12/9/2022 (Thứ hai)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 13/9/2022 (Thứ ba)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 14/9/2022 (Thứ tư)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.

* Ngày 15/9/2022 (Thứ năm)

- Lãnh đạo Ban 03 đ/c: xử lý công việc tại cơ quan.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 43 TB-BDT.Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.pdf