Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Lịch làm việc Ban Lãnh Đạo

Xem với cỡ chữAA

Ban Dân tộc thông báo Lịch làm việc của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022

(08:43 | 04/08/2022)

     * Ngày 01/8/2022 (Thứ hai)

- Đ/c Danh Phúc, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

- Đ/c Danh Lắm, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

- Đ/c Danh Tha, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

     * Ngày 02/8/2022 (Thứ ba)

- Đ/c Danh Phúc, sáng họp Chi bộ; chiều họp bàn Thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc CTMTGQ.

- Đ/c Danh Lắm, sáng họp Chi bộ; chiều họp bàn Thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc CTMTGQ.

- Đ/c Danh Tha, sáng họp Chi bộ; chiều họp bàn Thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 5 thuộc CTMTGQ.

     * Ngày 03/8/2022 (Thứ tư)

- Đ/c Danh Phúc, sáng họp BCH Đảng bộ tỉnh; chiều họp Ban Dân vận về KL69 tại Ban Dân vận.

- Đ/c Danh Lắm, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Ban Dân vận về KL69 tại Ban Dân vận.

- Đ/c Danh Tha, sáng dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương tại Văn phòng UBND tỉnh; chiều họp Ban Dân vận về KL69 tại Ban Dân vận.

     * Ngày 04/8/2022 (Thứ năm)

- Đ/c Danh Phúc, sáng dự họp UBND tỉnh thường kỳ; chiều họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đ/c Danh Lắm, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đ/c Danh Tha, sáng dự Họp Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; chiều họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

     * Ngày 05/8/2022 (Thứ sáu)

- Đ/c Danh Phúc, sáng dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại UBND tỉnh; chiều dự kiến họp với Sở Văn hóa về Triển khai BA6.

- Đ/c Danh Lắm, sáng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ tại Sở Nội vụ.

- Đ/c Danh Tha, sáng dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp Pháp luật Khóa 13 tại huyện Hòn Đất.

     * Ngày 06/8/2022 (Thứ bảy): Ngày nghỉ     

     * Ngày 07/8/2022 (Chủ nhật): Ngày nghỉ

     * Ngày 08/8/2022 (Thứ hai)

- Đ/c Danh Phúc, họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X và HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2921-2026 đơn vị Giồng Riềng tại UBND huyện Giồng Riềng.

- Đ/c Danh Lắm, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều dự Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Đ/c Danh Tha, xử lý công việc tại cơ quan.

     * Ngày 09/8/2022 (Thứ ba)

- Đ/c Danh Phúc, sáng dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm; chiều xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Lắm, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Tha, xử lý công việc tại cơ quan.

     * Ngày 10/8/2022 (Thứ tư)

- Đ/c Danh Phúc, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Lắm, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Tha, xử lý công việc tại cơ quan.

     * Ngày 11/8/2022 (Thứ năm)

- Đ/c Danh Phúc, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Lắm, dự bế giảng lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm năm 2022 tại trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.

- Đ/c Danh Tha, xử lý công việc tại cơ quan.

     * Ngày 12/8/2022 (Thứ sáu)

- Đ/c Danh Phúc, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Lắm, xử lý công việc tại cơ quan.

- Đ/c Danh Tha, xử lý công việc tại cơ quan.

     * Ngày 13/8/2022 (Thứ bảy): Ngày nghỉ

     * Ngày 14/8/2022 (Chủ nhật): Ngày nghỉ

     * Ngày 15/8/2022 (Thứ hai)

- Đ/c Danh Phúc, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

- Đ/c Danh Lắm, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.

- Đ/c Danh Tha, sáng xử lý công việc tại cơ quan; chiều họp Lãnh đạo Ban mở rộng.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38 TB-BDT.signed.pdf