Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công văn chỉ đạo ke khai tài sản, thu nhập năm 2021

(16:34 | 02/12/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 387 BDT-TTr Về việc chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhận năm 2021.pdf