Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

(15:57 | 29/10/2021)

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông tư 06-2021-TT-TTCP.pdf