Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

(15:52 | 29/10/2021)

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về quy định quy trình tiếp công dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây:


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông tư 04-2021-TT-TTCP.pdf