Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/09/2021

(16:24 | 28/10/2021)

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

Xem chi tiết Thông tư tại đây:

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Thông tư 03-2021-TT-CP.pdf