Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

(08:36 | 25/06/2021)

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quyết định phê duyệt danh sách 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, tỉnh Kiên Giang được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách 10 thôn (ấp) đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, gồm các huyện sau:

1. Huyện Hòn Đất có 02 ấp, gồm: ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên và ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn

2. Huyện An Biên có 01 ấp (ấp Kinh Làng Đông, xã Đông Thái).

3. Huyện Châu Thành có 03 ấp và 01 khu phố, gồm: ấp Xà Xiêm, xã Bình An; ấp Minh Hưng và ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa và khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương.

4. Huyện U Minh Thượng có 01 ấp (ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc).

5. Huyện Giồng Riềng có 01 ấp (ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch).

6. Huyện Giang Thành có 01 ấp (ấp Tràm Trổi, xã Vĩnh Điều).

Tại Điều 2 của Quyết định có nêu: Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng rà soát, xác định tiêu chí và lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định và quyết định điều chỉnh, bổ sung.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

T.Hoa (Văn phòng)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 433.QĐ-UBDT.Phe duyet danh sach thong dac biet kho khan 2021-2025.pdf