TIN NỔI BẬT:
Lễ Kỷ niệm lần thứ 50 ngày hy sinh 4 vị Hòa thượng  *  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hòn Đất lần thứ IV năm 2024  *  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số và sử dụng trang website điều hành cuộc điều tra năm 2024  *  Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024  *  Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Gò Quao lần thứ IV năm 2024.  *  Hội nghị tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về hòa giải viên ở cơ sở” cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024  *  Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  *  Ban Dân tộc tỉnh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Kiên Giang và kết hợp hướng ứng Tháng Công nhân năm 2024  *  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban dân tộc tỉnh tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Kiên Giang do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức  * 

Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

(08:32 | 10/06/2021)

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quyết định phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Tỉnh Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 49 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, trong đó có 46 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 02 xã khu vực III thuộc các huyện, thành phố như sau:

1. Huyện Hòn Đất có 05 xã, thị trấn khu vực I: Thổ Sơn, thị trấn Sóc Sơn, Lình Huỳnh, Sơn Kiên và Bình Sơn và 01 xã khu vực III thuộc xã Bình Giang.

2. Huyện An Biên có 02 xã, thị trấn thuộc khu vực I: thị trấn Thứ Ba và xã Nam Thái.

3. Huyện Châu Thành có 08 xã, thị trấn khu vực I, gồm: Mong Thọ B, Thạnh Lộc, Giục Tượng, thị trấn Minh Lương, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An và Minh Hòa.

4. Huyện Kiên Lương có 03 xã khu vực I, gồm: Dương Hòa, Bình An và Bình Trị.

5. Huyện U Minh Thượng có 04 xã khu vực I, gồm xã: Thạnh Yên A, Thạnh Yên, Hòa Chánh, Minh Thuận và 01 xã khu vực II xã An Minh Bắc.

6. Huyện Vĩnh Thuận có 02 xã khu vực I, gồm: Vĩnh Bình Bắc và Phong Đông.

7. Thành phố Rạch Giá có 04 xã, phường khu vực I, gồm: Phi Thông, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thanh Vân và Vĩnh Hiệp).

8. Huyện Giồng Riềng có 08 xã khu vực I, gồm: Ngọc Chúc, Ngọc Hòa, Thạnh Hưng, Bàn Tân Định, Bàn Thạch, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú và Long Thạnh.

9. Huyện Gò Quao có 06 xã khu vực I, gồm: Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Vĩnh Phước B và Vĩnh Hòa Hưng Nam.

10. Huyện Giang Thành có 02 xã khu vực I: Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa và 01 xã khu vực III thuộc xã Phú Lợi.

11. Thành phố Hà Tiên có 02 xã, phường khu vực I, gồm: phường Mỹ Đức và phường Pháo Đài.

Tại Điều 3 của Quyết định  nêu: Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III và khu vực II kể từ ngày nhận Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành./.

 

T.Hoa (Văn phòng)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; quyet-dinh-861-qd-ttg-danh-sach-cac-xa-khu-vuc-iii-ii-i-2021-2025.pdf