Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

(09:10 | 10/05/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 34_NQ-UBBC.pdf