Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

(15:53 | 31/03/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 22 QD-BDT.signed.pdf