Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc

Thông tin điều hành

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I và Chương trình công tác dân tộc quý II năm 2021

(09:18 | 23/03/2021)

Xem văn bản tại link đính kèm./.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 30 BC-BDT.signed (1).pdf